ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ-ΠΛΑΝΙΣΜΑ

banner imagebanner image
 
ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ
Γενικά για τις αναγομώσεις μεταλλικών επιφανειών

Με τον τεχνικό όρο αναγόμωση επιφάνειας μετάλλου εννοούμε την αποκατάσταση φθαρμένης μεταλλικής επιφάνειας ή τμήματος ενός εξαρτήματος, για να ξανα δοθεί προς χρήση με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που είχε το παλιό.

Αναγόμωση (γέμισμα) ενός φθαρμένου μεταλλικού εξαρτήματος γίνεται στις περιπτώσεις που:
• Το εξάρτημα δεν κυκλοφορεί πια στην αγορά, λόγω παλαιότητας του μηχανήματος στο οποίο ανήκει. 
• Η αντικατάσταση του φθαρμένου εξαρτήματος με καινούργιο έχει μεγάλο κόστος.
• Κάποιο τμήμα ενός  εξαρτήματος μηχανής έχει σπάσει (π.χ. το δόντι ενός οδοντωτού τροχού).

Η φθορά ενός μεταλλικού εξαρτήματος μπορεί να προέλθει από τη συνεχή τριβή του μετάλλου κάπου μπορεί να είναι και μικρότερης σκληρότητας. 

 


 

ΠΛΑΝΙΣΜΑ
Η πλάνη είναι εργαλειομηχανή κοπής, την οποία χρησιμοποιούμε κυρίως για να αφαιρούμε υλικό από επίπεδες επιφάνειες.

Η κατεργασία αυτή λέγεται πλάνισμα. Ανάλογα με το κατά πόσο η κίνηση στις πλάνες είναι οριζόντια ή κατακόρυφη οι πλάνες διαιρούνται σε οριζόντιες ή κατακόρυφες. Η πλάνη αποτελείται από τρία κύρια μέρη α) το σώμα, β) την κεφαλή και γ) το τραπέζι. Το σώμα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, επάνω και μέσα σ΄ αυτό είναι τοποθετημένοι οι μηχανισμοί.

Η κεφαλή βρίσκεται στο εσωτερικό και αποτελείται από ζεύγος γραναζιών. Ένα σημείο της κεφαλής, που ονομάζεται εργαλειοφορείο, φέρει το κοπτικό εργαλείο.

Στο τραπέζι της πλάνης στερεώνουμε το κομμάτι που θα πλανίσουμε. Το εργαλείο κοπής στην πλάνη ονομάζεται χούφτα.