ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ)

banner imagebanner image
 
Τι είναι το ρεκτιφιέ, που όλοι ακούμε και απορούμε;

Η λέξη rectify στην αγγλική σημαίνει επανορθώνω.

Επομένως, ρεκτιφιέ σημαίνει επανόρθωση του κινητήρα στην κανονική του λειτουργία πριν την φυσιολογική, ή αφύσικη φθορά του.
 
 
Το ρεκτιφιέ έχει τρεις διαφορετικές φάσεις:

1.Ρεκτιφιέ του Κυλίνδρου
Ένας εμβολοφόρος κινητήρας, είτε βενζίνης, είτε πετρελαίου, λειτουργεί με έμβολα (πιστόνια), τα οποία κινούνται παλινδρομικά μέσα στους κυλίνδρους, με απειροελάχιστη ανοχή. Η στεγανοποίηση του χώρου αυτού επιτυγχάνεται με ελατήρια, που καλύπτουν οποιαδήποτε διάκενο μεταξύ του εμβόλου και του κυλίνδρου, ώστε να καίγεται το καύσιμο και να αποδίδει ο κινητήρας όλη του την ισχύ. Η παλινδρομική αυτή όμως κίνηση, έχει σαν συνέπεια και την φυσιολογική φθορά των εφαπτόμενων επιφανειών, με αποτέλεσμα να ανοίγει περισσότερο η διάμετρος του κυλίνδρου κατά εκατοστά του χιλιοστού. Σαν αποτελέσμα, διαφεύγει το καύσιμο και μειώνεται η αποδοτικότητα του κινητήρα, καίει λάδια, και γενικά,  παρουσιάζει φθορές και βλάβες, επιζήμιες στην τσέπη και το περιβάλλον. Στο ρεκτιφιέ, με ειδικά μηχανήματα και τεράστια προσοχή, διανοίγεται κατά μισό, ως ένα χιλιοστό η διάμετρος του κυλίνδρου, ώστε να τοποθετηθούν τα έμβολα και τα ελατήρια της αντίστοιχης διάστασης (oversize). Με τον τρόπο αυτό επανέρχεται η κανονική λειτουργία των εμβόλων.

2.Ρεκτιφιέ του Στροφάλου και Κουζινέτων
Ο στρόφαλος, είναι ο άξονας πάνω στον οποίο συνδέονται τα έμβολά μέσω της μπιέλας (διωστήρα) και μετατρέπει την παλινδρομική κίνηση σε περιστροφική. Εδώ η σύνδεση γίνεται με τα λεγόμενα κουζινέτα, κράμμα ειδικών μετάλλων για να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η τριβή και κατά συνέπεια, η φθορά. Στο ρεκτιφιέ, με ειδικά μηχανήματα και τεράστια προσοχή τροχίζονται πάνω στο ειδικό μηχάνημα τα φθαρμένα σημεία σύνδεσης του στροφάλου με τους διωστήρες, τα λεγόμενα κομβία, από μισό, έως και ένα χιλιοστό σε διάμετρο, τοποθετώντας τα αντίστοιχα κουζινέτα για την πλήρη εφαρμογή και λίπανση των εφαπτόμενων μερών.

3.Ρεκτιφιέ των Βαλβίδων και Εδρών τους
Οι Βαλβίδες επιτρέπουν την εισαγωγή του καυσίμου, και την εξαγωγή του καυσαερίου. Πρέπει να στεγανοποιούν τον χώρο καύσης μεταξύ του εμβόλου και του κυλίνδρου, ώστε να επιτευχθεί η εκτόνωση και μετατροπή της παλινδρομικής κίνησης σε περιστροφική. Και αυτές, όπως και οι έδρες τους, υφίστανται φθορά, με συνέπεια την απώλεια συμπίεσης. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα επαναφοράς των εδρών και των βαλβίδων στην αρχική τους κατάσταση, εκτός αν είναι η φθορά υπερβολική και χρειάζεται η αντικατάστασή τους